OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

Kožené rukavice
Leukoplast
Náhradné sklíčka
Ochranný štít
Okuliare
Pracovné rukavice
Prilba štít/sluchadlá
Rukavice gumené
Slúchadlá
Štuple do uší
Výplach očí
Zváračská kukla